Om firmaidrætten

Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund

Viborgs største idrætsforening

Det betyder at Viborg Familie og -Firmaidræt kan tilbyde en bred vifte af idrætstilbud,
motionsaktiviteter og samvær til

  • ansatte på arbejdspladser
  • familier
  • medlemmer af fællesskaber og enkeltpersoner, der er beskæftiget eller bosat i Viborg og omegn.
 
 Viborg Familie og- Firmaidræt (VFI) 

Idræt, motion og samvær er det overordnede motto, når det drejer sig om aktiviteter i Viborg Familie og- Firmaidræt.

Vi dyrker idræt og motion på tværs af alder, idrætsgren og kondital. Vi forsøger igennem de aktiviteter som vi tilbyder, at forene det sportslige med et hyggeligt og kammeratligt samvær.

Vores aktiviteter udøves på et niveau hvor alle kan være med, og vi håber at vores tilbud om deltagelse i de forskellige turneringer  må resultere i, at der på arbejdspladsen kan skabes en interesse om en fælles sportslig aktivitet.

Det er vores erfaring, at det kammeratlige samvær der skabes gennem deltagelse i en fælles sportslig aktivitet, styrker sammenholdet på arbejdspladsen.

Viborg  Familie og- Firmaidræt er tilsluttet Viborg Amtskreds og Dansk Firmaidrætsforbund , hvorfor  der vil være mulighed for at deltage i både kreds og landsmesterskaber. Der er endvidere ved individuel tilmelding mulighed for at deltage i firmaarrangementer på nordisk plan.

Idrætsgrene

VFI tilbyder aktiviteter såvel uden- som indendørs, hvilket er med til at gøre den flerstrengede organisation endnu mere interessant for vore "kunder"/medlemmer.

Af udendørsaktiviteter kan tilbydes:
Fodbold, Håndbold, Petanque, Beach Volley , Skydning, Kroket og Padeltennis

Af indendørsaktiviteter kan tilbydes:
Fodbold, Håndbold, Badminton, Bowling, Billard, Squash, Dart, Svømning, Volleyball og  Padeltennis

Ældreidræt

Motion og samvær er et "Idræt om dagen projekt", der primært henvender sig til: Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, deltidsansatte og skifteholds-arbejdere.

Med andre ord interesserede kan udøve sin aktivitet i dagtimerne.

Deltagelse

Som det fremgår af det brede udbud, så dækker vores tilbud såvel behov for holdaktivitet, individuel deltagelse som socialt samvær både før, under og efter udfoldelsen.

Aktiviteterne udbydes i forbindelse med træning, turnerings- og stævneafvikling.

Ring og hør om de aktuelle tilbud og aktiviteter. Du er altid velkommen til at kontakte vores bestyrelse og udvalgsmedlemmer (se oversigt under mappe Bestyrelsen)

HUSK - livsglæden og livskvaliteten afhænger af dig selv