Spilleregler Kroket

Kroket

Spilles af 2 - 4 deltagere

Kroket spilles på en bane (helst en plan og jævn græsplæne), der er ca. 30 m lang og 20 m bred. 

Kroket kan spilles af 2-4 deltagere, der enten spiller alle mod alle, eller deler sig i to hold. Buer, start og vendepæl placeres som illustreret på billedet.

Det gælder om at slå sin kugle fra startpinden og gennem buerne 1-7 og ramme vendepælen, hvilket giver et frislag og tilbage gennem buerne 8-14 til målpælen (startpælen). Den deltager eller hold, der først kommer gennem banen og rammer målpælen vinder

Deltagerne slår i den rækkefølge farverne er startpælen angiver oppefra. To der spiller på samme hold, må ikke slå lige efter hinanden. Er der kun to deltagere, kan de spille med to kugler hver.

Spillet Første deltager lægger sin kugle ca. 30 cm fra startpælen og forsøger i et slag at slå kuglen igennem den første bue eller igennem buerne 1 og 2 (giver 2 fri slag ). Altså: endeltager, der har fået sin kugle igennem en bue, får endnu et slag, der kan benyttes til at forsøge at slå kuglen igennem næste bue eller til at bringe sin kugle i position til næste bue. En deltager må fortsætte med at slå, så længe det lykkes at slå kuglen gennem den næst bue eller "krokere" en kugle. Forfejler man sit slag, går turen videre til næste deltager.

Midterbuen består af to buer og giver derfor to frislag når den passeres. 

Krokade

Det er tilladt at ramme (krokere) såvel mod-som medspilleres kugler. Lykkes det, lægger man sin egen kugle tæt op ad den krokerede kugle, placerer en fod ovenpå sin egen kugle og slår på egen kugle, sådan at den anden kugle slås væk i den retning, man ønsker. I stedet for at slå den anden kugle væk kan man - hvis det er mere fordelagtig - vælge at lade den anden kugle ligge og har i stedet 2 slag med egen kugle. Det er tilladt at krokere så mange kugler man vil i træk - dog aldrig den samme kugle to gange i træk, uden at man i mellemtiden har passeret en bue med sin egen kugle.

Bemærk: kun kugle, der har passeret de tre første buer må krokere eller slås væk.

Regler/definitioner

En kugle regnes for at være kommet igennem bue, når man lægge kølleskaftet mellem buen og kuglen uden at røre denne.

Ligger kuglen i buen, har man, når det bliver ens tur kun et slag; man mister altså retten til det frislag, man ellers får for at gå gennem buen.

En kugle der ligger i bue, må ikke benyttes til krokade og det samme gælder for en kugle, der ligger mellem 8 og vendepælen, men man går først til pæls når man har haft modstanderen og makkerens kugler i krokade.

Frispiller

Bemærk: frispiller reglerne kommer kun til anvendelse ved makkerpar/holdspil.

En deltager, der har passeret alle buer i den rigtige rækkefølge kaldes frispiller.

For at vinde spillet skal frispiller krokere samtlige kugler, inden frispillers kugle rammer målpælen.

Rammer frispillerens kugle målpælen, før alle kugler er krokeret, er frispiller ude af spillet.

deltagere, der endnu ikke er kommet igennem samtlige buer, får et slag på frispillere, mens frispillere får to slag ved krokade.

 

Vidste du at...

Vi har modtaget støtte fra Anders Brøndums Velgørende Fond og Nordea Fonden til skift af klæde på vores billardborde.

Tusind tak for støtten!