Viborg Familie og Firmaidræt

Velkommen til Viborg Familie- og Firmaidræt!

"Idræt, motion og samvær" er det overordnede motto, når det drejer sig om aktiviteter i Viborg Familie og- Firmaidræt.


Firmaidrætten i Viborg fokuserer på arbejdspladser og medarbejdere samt enkeltmedlemmer som den primære målgruppe for idræt, motion og samvær.
På den måde adskiller vi os fra andre idrætsforeninger i Viborg Kommune.

Vi er dog lige åbne for både enkeltmedlemmer, andre foreninger og fællesskaber. Du kan deltage med naboen, de andre fra vejen, tipsklubben, haveforeningen, familie eller andre grupper.

Værdier

Vi dyrker idræt og motion på tværs af alder, idrætsgren og kondital. Vi forsøger igennem de aktiviteter, som vi tilbyder, at forene det sportslige med et hyggeligt og kammeratligt samvær. Vi tror på, at fællesskab og samvær omkring idræt og motionsaktiviteter er med til at øge livskvaliteten hos det enkelte menneske.

Derfor deltager vi også aktivt i den lokale idrætspolitiske debat for at være med til at forbedre og udvikle idrætstilbud til gavn for alle i vores kommune.

Vi vil gennem idræt, motion og samvær være samlingspunkt og drivkraft mod bedre livskvalitet.'

 

Værdier om firmaidræt / kollegamotion

Vores aktiviteter udøves på et niveau, hvor alle kan være med, og vi håber, at vores tilbud om deltagelse i de forskellige firma-arrangementer og -turneringer må resultere i, at der på arbejdspladsen kan skabes en interesse om en fælles sportslig aktivitet.

Det er vores erfaring, at det kammeratlige samvær, der skabes gennem deltagelse i en fælles sportslig aktivitet, styrker sammenholdet på arbejdspladsen.

 

Sådan bliver du medlem

Du kan blive medlem - som firma/arbejdsplads eller som familie eller enkeltmedlem - ved at kontakte den ansvarlige for aktiviteten, bestyrelsen, eller ved at sende en mail direkte til vores formand, Tage Jensen, på viborg1@teamfirmaidraet.dk 

Medlemskab

a. Firma -, etats-, og brancher idrætsklubber samt disses familier.

b. Fællesskaber samt disses familier.

c. Medlemmer til individuelle- og hold-idrætter.

d. Optagelse af enkeltpersoner fra klubber / fællesskaber afgøres af bestyrelsen.

Priser

Prisen for den enkelte aktivitet kan ses på under aktivitetens faneblad i en faktaboks.

Vidste du at...

Vi har modtaget støtte fra Anders Brøndums Velgørende Fond og Nordea Fonden til skift af klæde på vores billardborde.

Tusind tak for støtten!