Regler for pickleball (med videoer)

Se de nedenstående videoer, samt læs nedenstående beskrivelse.

Single eller double

Pickleball spilles enten som double (to spillere på hvert hold) eller single. Double er mest almindelig. Der bruges samme størrelse spilleområde og regler til både single og double.

Banen, nettet, linjerne og "køkkenet"

Banen har nogenlunde samme størrelse som en (double) badminton-bane (6,1 x 13,4 m) - det er intet problem at spille pickleball på en almindelig badmintonbane. Det såkaldte "køkken" er blot en smule kortere (15 cm på hver side af nettet) på en badmintonbane, hvis man bruger badminton-servelinjen. 

Der er en central midterlinje, der deler banen i to halvdele.  Banen er ikke omgivet af vægge eller gitter, som man ellers kender det fra padel.

På hver side af nettet er en zone på ca. 2,1 m, der kaldes "non-volley zone" eller "køkken". Her må man ikke skyde til bolden, før bolden har ramt jorden én gang.

En bold, der rører en linje, betragtes som inde. En serv, der rammer linjen til "køkkenet", er ude.

Nettet er 86,4 cm (34'') højt i midten og 91,5 cm (36'') højt i siderne.

Bat og bold

Battet er solidt, laves oftest af kompositmaterialer, men har bløde håndtag.

Bolden er lavet af plastik, er perforeret (hullet) og har et lavt tryk. Den kan på mange punkter minde om en floorball-bold.

Serv

Hver duel starter med en serv. Alle server skal være underhånds-serv. Battets kontakt med bolden skal være under serverens talje. Serven skal udføres med begge fødder bag baglinjen. Ingen af fødderne må røre hverken linje eller bane før bolden er slået.

Der er en "double bounce regel": Serven skal slås diagonalt til modsatte banehalvdel og skal lande inden for rammerne af den modsatte banehalvdel. Derefter skal bolden igen ramme jorden på den anden side af nettet, før den må returneres til modstanderne igen. Efter bolden har bouncet en gang på begge banehalvdele er det tilladt for begge hold at ramme bolden uden den har rørt banen.

Kun ét serve-forsøg er tilladt, undtagen i tilfælde hvor bolden rører nettet og lander på den modsatte banehalvdel (så er der omserv).

I single: Hver spiller server, indtil man taber en pågældende duel. Derefter server modstanderen, indtil han eller hun taber en duel.

I double: Hver person på holdet får mulighed for/ret til at serve. Det foregår ved:

 • At der er en 1. server, som server.
  • Ved allerførste serv i spillet - hvor der kun er én serv - siger man "Nul, Nul, Start". 
   Hvis der begås en fejl, går serven over til modstanderen/modstanderholdet, der siger "Nul, nul, et".
 • Når/hvis det servende hold taber en duel, får 2. server på holdet nu mulig for/ret til at serve.
 • Når det serverende hold taber bolden igen, taber de serverettet. Det er nu modstanderholdets 1. servers tur til serve, og når der begås en fejl af det serverende hold er det 2. servers tur, indtil de igen begår en fejl.
  • Der skal altså begås to fejl af holdet, før serveretten går til det andet hold.

Dog er der den undtagelse, at første serv, som starter hele sættet, slås som af 2. serveren. Tabes duellen, går bolden direkte til modstanderholdet.

Inden hver serv siger man først sin egen score, så modstanderens score og derefter om man er 1. eller 2. server.

Når den servende spiller/det servende holds score er lige (0, 2, 4, 6, 8, 10), så vil den spiller, der lavede den første serv i spillet stå i højre side af banen, når der serves og modtages. Når det er ulige point (l, 3, 5, 7, 9), vil spilleren være i venstre side, når de server og modtager.

 

Fejl

En fejl af det modtagende hold/den modtagende spiller resulterer i et point til det servende hold/den servende spiller.
En fejl fra den servende spiller/det servende hold resulterer i, at han/hun/de taber sin serveret.

En fejl opstår, når:

 • En serv ikke lander indenfor rammerne af den modtagende banehalvdel.
 • Hvis der serves ukorrekt.
 • Bolden lander i nettet på serven eller ved et returslag.
 • Bolden bliver slået, før den har hoppet én gang på hver side efter serv.
 • Bolden slås ud af banen.
 • En volley/flugtning flås inde fra "køkkenet".
 • En bold hopper to gange, før den bliver ramt af modtageren.
 • En spiller, spillers tøj eller en del af en spillers bat rører nettet eller nettets pæle, når bolden er i spil.
 • En bold i spil rammer en spiller eller noget spilleren er iført eller bærer.

Point/Score

Bolden må kun ramme jorden én gang på hver banehalvdel. Rammer den to gange, er bolden tabt.

Der bruges "side-out" scoring, hvor kun serveren/det servende hold kan score point.

Der spilles bedst af tre sæt, hvor hvert sæt spilles til 11 point, og man skal vinde med to point. 
Står der f.eks. 10-10, og det serverende hold vinder duellen, så står der nu 11-10, men sættet er ikke slut. Det servende hold skal vinde 12-10.

Vidste du at...

Vi har modtaget støtte fra Anders Brøndums Velgørende Fond og Nordea Fonden til skift af klæde på vores billardborde.

Tusind tak for støtten!